1. GARANTIA PRODUSELOR
Certificatul de Garantie este eliberat de SC Gammax Impex SRL, in calitate de Vanzator, si garanteaza repararea produselor in conformitate cu Conditiile de Garantie descrise in continuare. Fabricantul garanteaza componentele utilizate in constructia produselor sale impotriva defectelor de fabricatie si de material, satisfacand toate specificatiile tehnice, pe perioada mai jos stabilita cu incepere de la data cumpararii de catre utilizatorul final.
TERMENUL DE GARANTIE al produselor este de 24 luni.

2. DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSELOR
Durata medie de utilizare a produselor in regim normal de functionare este de 2 – 3 ani, daca se respecta conditiile tehnice de functionare specificate in instructiunile de instalare, utilizare, manipulare, transport si intretinere / mentenanta a produselor.

3. SESIZARE TEHNICA
Orice sesizare sau reclamatie privind produsele aflate in perioada de garantie, va fi adresata Vanzatorului prin telefon sau e-mail in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9:00-17:00.

4. OBLIGATIILE VANZATORULUI
Vanzatorul isi asuma, in perioada de garantie, urmatoarele obligatii:
4.1. Diagnosticarea, expertiza, demontarea/montarea, repararea sau inlocuirea GRATUITA a subansamblelor defecte, la punctul de lucru al Vanzatorului.
4.2. Daca Vanzatorul, in urma expertizei, constata ca defectiunea a intervenit cu respectarea tuturor obligatiilor cumparatorului – inscrise mai jos – si a conditiilor de exploatare impuse de vanzator, acesta se obliga sa remedieze defectiunea in cadrul unei perioade rezonabile de timp, dar nu mai mult decat 10% din perioada de garantie, perioada ce incepe de la reclamarea defectiunii si luarea in primire a produsului de catre Vanzator.
4.3. Perioada de garantie incepe la data vanzarii produsului si se prelungeste cu timpul scurs de la data reclamatiei pana la data remedierii defectiunilor. Prelungirea perioadei de garantie se inscrie in Certificatul de Garantie.

5. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
5.1. Avand in vedere ca produsele livrate pot avea in componenta subansamble electronice si mecanice sensibile, cumparatorul este obligat sa respecte cu strictete conditiile de manipulare, transport, depozitare, punere in functiune/instalare, exploatare, intretinere / mentenanta si reparatii prevazute in documentatia tehnica a produselor, precum si a urmatoarelor conditii tehnice generale de instalare si utilizare:
a) Tensiunea de alimentare: 220V +/- 10%, frecventa 50Hz +/-1%;
b) Temperatura operare produse: +10 ÷ +35°C;
c) Presiunea atmosferica: 84 ÷ 107kPa; Umiditate: 40 ÷ 65% la 20°C fara condensare;
d) Mediu lipsit de praf, agenti corozivi si vibratii;
e) Prize cu impamantare corecta: tensiunea masurata intre carcasa produsului si nulul prizei de alimentare (cu aparatul pornit) sa nu depaseasca 1V;
f) Conectarea intre ele a produselor de tip electronic/electric se va realiza doar cand acestea sunt deconectate de la reteaua de alimentare, exceptie facand doar echipamentele de tip plug&play.
5.2. Cumparatorul se obliga sa trateze produsele cu maxima responsabilitate si sa se asigure ca acestea sunt utilizate in conditiile descries in instructiunile de asamblare.
5.3. Cumparatorul se obliga sa utilizeze produsele in mediu de lucru potrivit (incaperi curate, instalatii electrice adecvate si cu impamantare, protective impotriva caderilor de tensiune.
5.4. Cumparatorul se obliga sa nu faca modificari in structura echipamentului.
5.5. Neindeplinirea uneia dintre conditiile de mai sus duce la anularea garantiei acordate de catre Vanzator.

6. GENERALITATI
6.1. In timpul perioadei de garantie, fara nici un cost aditional, Gammax Impex SRL va repara sau inlocui produsele sau componentele defecte cu altele noi sau, la optiunea cumparatorului, cu componente echivalente ca performanta. Toate componentele sau produsele inlocuite vor trece in proprietatea Gammax Impex SRL;
6.2. In timpul perioadei de garantie, serviciile tehnice de garantie se realizeaza gratuit la punctul de lucru al Vanzatorului, in cadrul Dept Tehnic, unde exista suficiente mijloace, componente si resurse pentru reparatie, verificare si testari functionale.
6.3. In timpul perioadei de garantie, serviciile tehnice de garantie pot fi realizate la sediul cumparatorului doar daca defectiunile aparute pot fi inlocuite usor de catre comparator.
6.4. In cazul oricarei reclamatii, cumparatorul are obligatia de a prezenta, la sediul Gammax Impex SRL, produsele defecte ambalate corespunzator si potrivit pentru protejarea integritatii produsului, impreuna cu certificatul de garantie si descrierea detaliata OBLIGATORIU in scris (sau email) sau a defectului (configuratia si tipul erorilor care apar,
conditiile in care apar si frecventa erorilor).
6.5. Vanzatorul asigura contra cost intretinerea si repararea produselor si in afara periodei de garantie – pe toata durata medie de utilizare a acestora (specificata la DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSELOR).
6.6. Constatarea de catre personalul service autorizat al Gammax Impex SRL ca defectarea majora a produsului se datoreaza exclusiv vinei clientului duce la pierderea imediata a garantiei produsului.
6.7. In cazul in care defectiunea a intervenit datorita nerespectarii conditiilor de garantie si a obligatiilor cumparatorului, pe langa
pierderea imediata a garantiei produsului, cumparatorul va fi obligat la achitarea taxei de constatare si manopera aferenta interventiei. Taxele si manopera si se vor achita la cursul RON/EUR
6.8. Vanzatorul nu raspunde de eventuala nefunctionare (totala sau partiala) sau incompatibilitate a produselor livrate de Gammax Impex SRL cu produse/ echipamente achizitionate de la alte firme.
6.9. Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defecte generate de o terta parte. Defectele cauzate astfel nu fac obiectul garantiei.
6.10. Nu se pot returna produse care nu mai corespund dorintelor sau scopurilor cumparatorului.
6.11. Vanzatorul nu poate fi considerat responsabil fata de Cumparator sau terte persoane pentru eventuale pierderi sau prejudicii de orice natura, directe si indirecte, survenite in urma utilizarii produselor sau cauzate de defectarea acestora, singura obligatie a furnizorului fiind repararea produsului defect.

7. CONDITII VALABILITATE GARANTIE
Garantia este valabila in urmatoarele conditii:
7.1. Aceste produse sunt cumparate de la Gammax Impex SRL sau de la un Dealer Autorizat;
7.2. Acest Certificat de garantie poarta stampila Gammax Impex SRL sau a Dealerului autorizat.
7.3. Beneficiarul nu are restante catre Gammax Impex SRL in ceea ce priveste plata produselor acoperite de garantie 7.4. Certificatul de garantie nu este transmisibil

8. ACCESORII NEINCLUSE IN GARANTIE
Produsele livrate pot include consumabile din categoria accesorii (ex:roti, cotiere, cilindru cu gaz, etc) care vor necesita inlocuire la diferite intervale de timp. Garantia produsului nu se acorda pentru aceste consumabile.

9. CONDITII SI DEFECTE NEACOPERITE DE GARANTIE
Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:
9.1. Nerespectarea de catre Cumparator a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune si utilizare prevazute in documentatia ce insoteste produsul – socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.;
9.2. Nerespectarea de catre Cumparator a procedurilor de intretinere si mentenanta regulate.
9.3. Interventii neautorizate asupra produselor executate de persoane neautorizate de Gammax Impex SRL cum ar fi montari, demontari de subansamble, modificari si sau ajustari partiale sau totale ale produselor, extinderi ale configuratiei de baza, reparatii de catre personal neapartinand Gammax Impex SRL sau personalului autorizat de catre acesta;
9.4. Exploatarea peste limitele maxime de functionare prevazuta de producator, sau exploatare defectuoasa, solicitari anormale in utilizare;
9.5. Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decit cele prevazute de producator.
9.6. Defecte datorate instalarii necorespunzatoare, conectarii incorecte, alimentarea de la prize fara impamantare, accidente, dezastre, precum si datorate conectarii / deconectarii echipamentelor in timpul functionarii, deteriorari ale produselor datorate unor accidente (lovituri sau socuri mecanice, descarcari electrice, socuri de tensiune / curent, etc.);
9.7. Defectarea datorita variatiilor de tensiune. In cazul existentei unor variatii de tensiune.
9.8. Nu se acorda garantie la subansamblele arse sau gaurite, cu urme de socuri mecanice, cu conector deteriorat (crapat, pini indoiti sau lipsa), circuite arse, placi indoite, rupte,
lovite, cu circuite arse sau distruse mecanic.
9.9. Produse si/sau echipamente care prezinta subansamble cu urme de condens la interior, urme de produse alimentare, lichide, praf excesiv sau alte obiecte straine in interiorul carcaselor, depuneri de lichide sau solide, oxidare, coroziune, infundare sau blocare cu corpuri straine.
9.10. Daune aparute ca urmare a accidentelor cum ar fi inundatii, furtuni, fulgere, foc, furt, etc.
Defectele descrise mai sus se repara in afara garantiei si vor fi platite de Beneficiar.

10. TRANSPORT
10.1. In cazul livrarii produselor prin curier rapid Cumparatorul are obligatia ca la la primire sa inspecteze coletele si sa verifice integritatea acestora. Daca la momentul livrarii produselor se constata deteriorari sau distrugeri ale coletelor livrate prin curierul agreat de Gammax Impex SRL, Cumparatorul va deschide si inspecta fizic coletele, iar apoi va consemna orice deteriorare sau distrugere a coletelor livrate intr-un Proces Verbal de Constatare incheiat cu curierul agreat de Gammax Impex SRL.
10.2. Orice reclamatie in garantie privitoare la integritatea unor produse livrate prin curierul agreat de Gammax Impex SRL se va face in scris, in termen de 5 zile de la data primirii produsului, si va fi insotita de copii dupa documentul de transport si dupa Procesul-Verbal de Constatare incheiat cu curierul. Prevederea se aplica echipamentelor, inclusiv materialelor si pieselor consumabile incluse in componenta echipamentelor. Orice reclamatie in garantie privitoare la deteriorarea coletelor in timpul transportului nu va fi luata in considerare fara copia dupa Procesul Verbal de Constatare incheiat cu curierul agreat de Gammax Impex SRL.
10.3. Vanzatorul nu isi asuma raspunderea pentru defectiunile aparute in timpul transportului produselor catre unitatea service a Furnizorului daca acestea au fost ambalate intr-un mod necorespunzator.
10.4. Vanzatorul nu isi asuma raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului de la / catre unitatea service daca transportul a fost realizat in alte conditii decat cele recomandate de catre personalul tehnic autorizat al Vanzatorului.
Produsul livrat poate avea in componenta subansamble electronice si mecanice delicate, care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare si transport in vederea evitarii aparitiei unor noi defectiuni datorate transportului.
10.5. Costul transportului pentru efectuarea reparatiilor in perioada de postgarantie revin exclusiv Cumparatorului.

11. DISPOZITII FINALE
11.1. Acest certificat de garantie este valabil doar pe teritoriul Romaniei. Orice alte garantii, exprese sau implicite, nu sunt valabile.
11.2. Cumparatorului i-a fost inmanat certificatul de garantie al produsului livrat si acesta a acceptat conditiile prezentului certificat.
11.3. Prezentul certificat de garantie intra in vigoare la data semnarii lui si poate fi modificat sau completat cu acordul ambelor parti numai prin act aditional.
11.4. Pentru produsele livrate prin curierat rapid sau posta, certificatul de garantie se considera automat semnat de catre Cumparator.